TEKIJÄN OIKEUDET

Tänään opimme tekijänoikeuksista, niihin liittyvistä rajoista ja säännöistä kuin myös poikkeuksista.

MITÄ TARKOITTAA?

Tekijänoikeudet toimivat suojana henkilön teokselle. Niiden avulla hän myös päättää täysin teoksensa käytöstä. Ne toimivat samalla sääntöinä muille ihmisille, jotka haluavat käyttää teosta omiin tarkoituksiin. Oikeudet kertovat kaiken sen mitä teokselle saa ja ei saa tehdä. Niitä ei saa rikkoa, sillä teoksen tekijällä on kaikki oikeus ja luottamus niiden noudattamiseen.

YLEISTÄ

Tekijänoikeudet jaetaan kahteen eri kategoriaan taloudellisiin ja moraalisiin oikeuksiin.

Taloudelliset oikeudet antavat teoksen tekijälle mahdollisuuden ansaita rahaa, jos/kun hänen teostaan esitetään julkisesti. Myös oikeus valmistaa esimerkiksi valokopioida teoksia on mahdollista saada.

Moraaliset oikeudet taas takaavat tekijälle suojan, että hänen työtään tai häntä itseään ei loukata. Teosta ei silloin myös esitetä loukkaavassa muodossa. Jos teosta käytetään, moraalisten oikeuksien mukaan siinä pitää myös näkyä tekijän nimi.

YOUTUBE

YouTube tekijänoikeuksia tutkiessa voi törmätä termiin “kohtuullinen käyttö”. Se tarkoittaa lupaa, käyttää tietynlaisia teoksia tiettyihin tarkoituksiin ilman tekijänoikeuden omistajan lupaa. Sitä ei kuitenkaan voi taata, että kohtuullisen käytön periaatteita aina sovellettaisiin. Se on erittäin tapauskohtaista kattaako kohtuullinen käyttö sitä kun käytät toisen ihmisen tekijänoikeudelle suojattua sisältöä.

MEEMIT

Meemit ja parodia ovat niin sanotusti harmaalla alueella. Oli kuvassa sitten kuka tai mikä hyvänsä kannattasi aina pyytää kuvaajan lupa, vaikka kyseessä olisi tuttu ihminen. Pitää myös muistaa moraaliset oikeudet. Silloin kuvaa ei saa käyttää tekijän arvoa loukkaavalla tavalla ja tekijän nimi pitää mainita. Kuvan kohteella pätee myös tietyt oikeudet, jolloin ei saa loukata kenenkään ihmisen kunniaa tai yksityisyyden suojaa.

MUSIIKKI

Jos kyseessä on julkinen tilaisuus tai julkinen käyttö netissä, toisen tekijän musiikkiin pitää pyytää lupa ja noudattaa ehtoja sekä korvauksia mitä luvan mukana tulee, jotka sovitaan useimmiten kustantajan tai musiikin tekijöiden kanssa. Jokainen oikeus pitää huomioida kun käyttää toisen tekijän musiikkia. Yleensä helpointa on hommata lupa.

LÄHTEET

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s