ENSIMMÄINEN ASIAKASTYÖ: JULISTE

Ensimmäisen asiakastyön aiheena oli suunnitella ja tehdä A3-juliste tulevasta Omat rajat -tapahtuma viikosta. Julisteessa piti olla suuri otsikko, viikon tapahtumat, jokin aiheeseen sopiva kuva sekä logot.

työvaiheet olivat:

 • suunnittelu
 • toteutus
 • esittäminen (asiakkaalle)
 • tarpeellinen viimeistely tai muokkaaminen
 • työn tulostus

Asiakkaan kanssa työskentely on mielenkiintoista. Pitää ottaa huomioon monia asioita ja toteuttaa työ asiakkaan haluamalla tavalla. Omia muutoksia ja ideoita saa kokeilla, mutta vain luvan kanssa. Teeman saa päättää itse, jos ei ole annettu erityistä ohjetta. Ja lopputuloksesta tulee löytyä kaikki tärkeä tieto ja ohjeissa mainitut asiat.

Meidän tehtävän annossamme ei sanottu erityisesti mitään teemasta tai väreistä mitä saisi/ei saisi käyttää, joten töistämme tuli melko omalaatuisia ja erilaisia. Niissä kuitenkin tuli olla tietyt tekstit ja aikataulut, sekä logot ja otsikko.

Lähestyin itse aihetta hieman vanhan aikaisella teemalla. Aiheenamme oli omat rajat, joten päätin tehdä ulkomuodosta hieman tumman sävyisen. Tekstit sijoitin lippujen tai vanhojen pyötäkirjojen sisään, jotta ne kuvastaisivat enemmän vanhempaa tekstiä.

Kun työ oli valmis, vedokset otettu ja asiakas hyväksynyt sen, teimme töistämme vielä lisää eri kokoisia versioita. Ideana oli, että tiedostot pysyisivät samanlaisina, mutta olisivat vain eri kokoisia.

Aikaisemmasta julisteesta, piti muokata pysty ja vaaka versio. Näitä kutsuttiin niin sanotuiksi infonäytöiksi.

pysyt versio oli helpompi tehdä, koska se oli tavallaan erittäin saman kaltainen alkuperäiseen verrattuna.

Kun taas vaaka versio oli vaikeampi tehdä, koska kuvat ja tekstit eivät menneet hyvin yhteen.

Sitten julisteeta piti tehdä vielä neliön muotoinen versio. Tätä kutsutaan somekuvaksi.

Tämä oli kaikista kolmesta ehdottomasti vaikein muodostaa. Tekstit ja kuvat eivät tuntuneet menevän hyvin toistensa kanssa, tyhjää tilaa jäi paljon ja logot piti ahtaa pieniksi ja vierekkäin.

Somekuva on nimensä mukaisesti tarkoitettu sosiaalista mediaa varten esimerkiksi jonkin nettiselaimen ilmoitukseksi.

Advertisement

VALOKUVAUS: SOMMITTELU

7.9.2022

Tänään kävimme läpi ja opimme erilaisten kuvien ottamisesta kuten myös sommittelu ohjeista ja kuvakulmista. Opimme käyttämään kamerasta löytyvää kolmijakoa, ottamaan erilaisia kuvia ja muokkaamaan niitä sellaisiksi kuin halusimme.

erilaisia sommittelu ohjeita:

 1. katseen suunta
 2. tyhjän tilan käyttö
 3. kuvan kolmijako
 4. kuvassa toisto/rytmi
 5. kuvassa hyödynnetty kontrastia

Yksi monista sommittelu ohjeista on tyhjän tilan käyttö.

Vasemmalla puolella tilaa on käytetty väärin, koska sitä on liikaa kuvan joka puolella.

oikealla puolella kuva keskittyy täysin kuvan henkilöön eikä tilaa ole käytetty turhaan.

Toinen sommittelu ohje on katseen suunta.

Kun kuvataan henkilöä, joka katsoo tiettyyn suuntaan, pitää katseen jälkeen jäädä tilaa minne katsoa.

Vasemmalla puolella oikea tapa ja oikealla puolella väärä.

Aikaisemmin mainittu kuvan kolmijako, on usein ammattilaiskuvaajien tuotoksissa hyödynnetty. Kun puhelimen tai kameran asetuksista laittaa toiminnon päälle, kuvausruudulle ilmestyy neljä vaalea viivaa. Niiden tarkoitus on muodostaa neljä kiintopistettä, joita voi käyttää kuvien ottamisessa.

Kiintopisteessä sijaitsevan osan on tarkoitus kiinnittää kuvassa eniten huomiota.

Kuva, jossa on toisto tai rytmi on yksi sommitteluohjeista. Kuvassa pitää tuolloin toistua sama kuvio tai muoto. Sen tarkoitus on kiinnittää katsoja huomiota kokonaisuudessaan. Tuolloin katsoja huomaa mahdollisten sävyjen, varjojen ja värien muutokset.

Kuva, jossa on hyödynnetty kontrastia on hiukan monimutkaisempi, verrattuna aikaisempiin sommitteluohjeisiin. Jos nimittäin aikoo tai haluaa hyödyntää kontrastia, pitää ottaa huomioon koko, muoto, sävy, varjo ja valo. Kuvat joissa on hyödynnetty kontrastia ovat yleisiä ja välillä niitä on jopa vaikea tunnistaa. Esimerkiksi kuvassa jossa on toisto, on käytetty kontrastia, seinien muodoista koostuvilla valoilla ja varjoilla.

erilaisia kuvakulmia:

 1. sammakko
 2. ihminen
 3. lintu

Kuvakulmien ideana on kuvata asioita eri korkeuksista, jotta saadaan luotua erilaisia kontrasteja.

Ihminen on niin sanottu perus kuvakulma, jolloin aihetta kuvataan samalta korkeudelta, missä kuvaajan kasvot ovat.

Lintu kuvakulma on tapa, jossa kamera nostetaan mahdollisimman korkealle ja sen jälkeen kohdistetaan kuvattavaa kohti.

Sammakko taas on täysin päin vastainen verrattuna lintuun. Sammakko kuvakulmassa kamera kohdistetaan jalkojen tasolle, jopa ihan lattiaan kiinni. Sitten kameraa kallistetaan, kohti kuvattavaa.

TYPOGRAFIA

Tänään meidän oli tarkoitus tehdä typografinen juliste. Ideana oli valita jokin fontti, etsiä siitä yleistä tietoa (mikä, kuka teki, milloin, missä) jonka jälkeen siitä tehtiin juliste.

Typografia tarkoittaa tekstiin, kirjasintyyppeihin, kirjainten asetteluun ja väritykseen liittyvää suunnittelua sekä sommittelua. Sen päämääränä on helpottaa viestin oikeanlaista ymmärtämistä. Typografia luo halutunlaisen visuaalisen muodon kirjoitetulle kielelle.

On olemassa kahdenlaisia fontteja; antikva ja groteski. Antikva-fontit ovat toiselta nimeltään päätteellisiä fontteja ja groteskit päätteettömiä fontteja. Versaali ja gemena saattavat kuulostaa erikoisilta termeiltä, mutta tosiasiassa ne vain tarkoittavat suur- ja pienaakkosia. Gemena tarkoittaa pieniä kirjaimia ja versaali isoja kirjaimia.

Valitsin fontikseni Mrs. Eaves:in. Listaa katsellessa se pisti heti silmään, muistuttaen niin paljon Timen New Roman:ia.

Hain inspiraatiota Pinterest:stä. Tykästyin heti ylemmän kuvan Q-kirjaimen muotoiluun ja alemman kuvan väreihin. Tarkoitukseni oli yhdistää kaksi kuvaa kokonaisuudeksi ja pidän lopputuloksesta erittäin paljon.

Mrs. Eaves on groteski fontti, jonka Zuzana Licko, kirjoitusvalimo Emigre:n ylläpitäjä, loi vuonna 1996. Se on luotu erityisesti otsikkoja ja kirjojen takakansia varten.

Pidän itse erityisesti fontin Q-kirjaimesta ja numeroiden linjojen suurista vaihteluista.

Lähteet:

MARKKINOINTIVIESTINNÄN JA JOURNALISMIN ERO

Tänään me tutustuimme markkinointiviestintään ja journalismiin. Mitä eroa niillä on?

Mainonta on markkinoinnin keino ja yksi mediasisältöjen muodosta. Sen tehtävänä on tehdä yritys tai yhteisö tunnetuksi ja myydä niiden tuotteita, palveluita ja aatteita.

Media ja mainokset ovat toisistaan riippuvaisia, sillä mainokset leviävät mediassa ja mainostulot taas ylläpitävät medioita.

Journalismi on todenmukaista tiedonvälitystä, eettisiä ohjeita seuraten. Se perustuu luottamukselliseen tietoon. Vaikka journalistilla on sananvapaus, se ei kuitenkaan oikeuta ketään olemaan kunnioittamatta ihmisarvoja.

Kuten mainonnassa, myös journalismissa sosiaalinen media on merkitsevä asia. Sitä käytetään niin tiedonhankintaan kuin juttujen tekemiseen ja julkaisuun.

Lähteet:

VÄRIJULISTE JA VÄRIJÄRJESTELMÄT

Tänään meidän tehtävänämme oli tehdä juliste jostakin väristä. Minä valitsin keltaisen.

Keltainen on Aurinkoon viittaava väri ja Aurinko on monessa vanhassa kulttuurissa viitannut Jumalaan, jonka vuoksi keltainen on ollutkin monessa kulttuurissa Jumaluuden väri. Keltaista on myös käytetty huomioimaan ja viestimään vaaraa aina ampiaisen keltamusta raidoissa, kuin myös liikennemerkeissä.

Värinä keltainen symboloi ilon tunnetta, optimistisuutta, lämpöä ja energisuutta. Kuitenkin siitä tulee myös mieleen taudit ja sairaudet. Esimerkiksi karanteeni ja epidemioiden symboleina, on lipuissa usein käytetty keltaista väriä.

Itselleni keltainen tuo mieleen kesäisen auringon lämmön, ilon ja turvan. Keltainen on värinä muistuttanut aina minua isovanhempien vanhoista asunnoista, joissa tunnelma ja värit olivat aina auringonlaskun kellertäviä.

On olemassa additiivinen ja subtraktiivinen tapa luoda värejä eli värijärjestelmiä.

Additiivista (eli lisäävien) värien sekoittumista hyödynnetään kun työskennellään värillisen valon kanssa. Sen avulla saadaan aikaan vaaleampia värejä. Myös suodattimen avulla, voidaan saada näkymään vaaleampia värejä.

Subtraktiivinen (eli vähentävä) värien sekoittuminen tarkoittaa sitä, että mitä enemmän väriä lisätään, sitä vähemmän on valoa, jolloin luodaan tummia värejä. Sitä pitää hallita, jos esimerkiksi aikoo käyttää väripigmenttejä hiusten värjäämiseen.

Lähteet: