MEDIA-ALAN TYÖPAIKKAILMOITUKSET

Duunitorista löytyi rattoisasti erilaisia työpaikkoja, niin palveluista kauppoihin. Jos työpaikka tarvitsi edes jonkinlaista visuaalista suunnittelua tai sommittelua tiloihinsa tai nettisivuilleen, ne löytyivät duunitorista. Media-alan yrityksiä on monenlaisia. Esimerkiksi mainostuotannon työstä löytyy jo monenlaisia eri aloja ja työtehtäviä, kuten suunnittelua, sommittelua ja painoa.

Työpaikkoja löytyi parhaiten hakemalla ‘media-ala’ tai ‘markkinointi ja media’. Eniten löytyi digitaalisen mainonnan työtehtäviä tarjoavia töitä. Monet työpaikat tarvitsivat myös digitaalisen viestinnän tai yleisesti suunnittelijan apua.

 1. Bilar99e (sisällöntuottaja)

Bilar on yksi Suomen nopeimmin kasvavista autokaupan ketjuista. Bilar99e haki työntekijää, joka voisi tuokea heidän voimakasta kasvuaan sisällöntuottajana. Tehtävinä olisi muun muassa luoda Bilarin kanaville myyntiä tukevia markkinointisisältöjä.

He kuitenkin odottavat työntekijältä aiempaa kokemusta erilaisten mainonnallisten tekstien- ja bannerisisältöjen luonnista. Yleiset työntekijän vahvuudet löytyvät myös heidän listaltaan, kuten sosiaalisuus ja yhteistyökykyisyys.

Työssäkäyvä saa toki myös kokemuksia ja työpaikka tarjoaa hänelle muun muassa kasvattavan ja merkittävän roolin yrityksessä. Mahdollisuutena on myös päästä osaksi yhtä Suomen nopeiten kasvavinta autokauppa ketjua.

2. Uutisdeski, Yle Mikkeli (uutistoimittaja)

Yle Mikkeli on hyvin vaihteleva työ. Uutistyössä muutenkin tulee koko ajan kaikkea uutta ja Mikkelissä yksikään päivä ei ole samanlainen. Mikkeli on hyvän kokoinen kaupunki, jonne on hyvät liikenneyhteydet ja minne on helppo kotiutua. Uutistoimittajana työ on usein paikallista. Sen takia journalistin täytyy aina löytää kiinnostavimmat aiheet, joista tehdä uutinen.

He odottavat työntekijää olevaan ajantasalla, mitä kaikkea on tapahtunut ja missä mennään. He toivovat työntekijän tarttumaan aiheisiinsa ja ylipäätään olemaan innoissaan uusista ideoista. Työntekijällä tulee olla koulutusta alalle ja näyttöä omasta osaamisestaan.

Työpaikka tarjoaa Suomeen, sen yhteiskuntaan ja kulttuuriin tutustumista. Se lisää ymmärrystä toisistamme ja maailmasta. Mahdollisuus saada työskennellä maan suurimman mediatalon ja sen työntekijöiden parissa.

3. Spinny kirpputori (myyjä + some markkinointia)

Spinny on pieni kirpputori yritys, joka hakee osa-aikaista työntekijää. Työhön kuuluisi lähinnä myyjän työtehtäviä, kuten myyntiä, paikkojen järjestelyä ja asiakaspalvelua. Myös jonkun verran some markkinointia kuuluisi tehtäviin.

Työntekijältä odotetaan sosiaalisuutta, omatoimisuutta ja asiakaspalvelua. Ainoat kokemukset pitäisi olla kassan käytöstä ja myyjänä olemisesta. Työ on sopiva sellaiselle henkilölle, joka tykkää ja on kiinnostunut kierrätyksestä, on täsmällinen ja ajoissa paikalla.

Työpäiviä olisi lähinnä tarjolla ilta- ja viikonloppuvuoroihin, joten työ sopii mainiosta esimerkiksi opiskelijalle.

Lähteet:

Advertisement

KUVAKERRONTA

Kuvaa ottaessa, voi kuvaaja hyödyntää kahdeksaa eri kuvakokoa ja kolmea eri kuvakulmaa. Meidän tehtävänämme oli kuvata lyhyitä videoita eri kuvakokoja ja -kulmia käyttäen. Tämän jälkeen videot koottiin yhdeksi lyhyeksi koosteeksi, joka näytettiin luokalle.

Kuvakokoja kauimmaista lähimpään:

 • yleiskuva
 • suuri kokokuva
 • kokokuva
 • suuri puolikuva
 • puolikuva
 • puolilähikuva
 • lähikuva
 • erikoislähikuva

Kuvakulmat:

 • sammakko (alakulma)
 • ihminen
 • lintu (yläkulma)

Aloitimme työmme suunnittelemalla kaiken storyboard:lle, joka toimi niin sanottuna käsikirjoituksena.

Kokosimme yhteen ideoita, joiden pojalta toteutimme videon.

Videon ideaksi oli annettu esimerkiksi media-alan esittely, mutta meidän ryhmämme päätti tehdä pilalle menneen version mainitusta ideasta. Käytimme yleiskuvaa ja kokokuvaa kahdessa ensimmäisessä kohtauksessa. Ideana oli että ensin kuvaaja on liian kaukana toisessa taas kutsumaton henkilö tulee kuvaan. Seuraavaksi kuvakoko oli suuri puolikuva ja sen jälkeen suuri kokokuva. Ensin henkilö toteaa, että heidän täytyy aloittaa alusta. Seuraavaksi kuvaaja on taas liian kaukana.Sitten kuvakoot olivat puolilähikuva ja puolikuva. Ensimmäisessä kuvattava määrää, itsensä kuvaajaksi. Toisessa uusi kuvattava on hiukan tietämätön. Kaksi viimeistä kuvakokoa olivat lähikuva ja erikoislähikuva. Näissä alkuperäinen kuvaaja valittaa ja sitten toinen ehdottaa luovuttamista.

Käytimme kuvattaessamme eri kuvakulmia, mutta itse päädyin lopputuloksessa edeltäviin kohtauksiin. Kohtauksien kuvaaminen ja videon editointi oli minulle täysin uutta, mutta mielenkiintoista oppia.

MEDIA-ALAN AMMATTISANASTO

A-Z Ammattisanastoa

Adapteri

Sovitinkappale, joka mahdollistaa erityyppisten komponenttien, liittimien tai eri tekniikkaa käyttävien laitteiden liittämisen toisiinsa tai johonkin alustaan.

Administrator

Kaikkien oikeuksien omaava pääkäyttäjä.

Agentti

Tietyn profiilin perusteella toimiva tietokoneohjelma, joka toimii ilman ihmistä.

Backbone

Verkko, jossa on laajakaistaisia yhteyksiä.

Banneri

Web-sivuilla oleva pieni mainos, jossa voi olla esim. animaatiota.

BIT

Binary digIT. Bitti eli pienin mahdollinen informaation yksikkö.

Cannon connector

Kolme-pinninen balansoitu audioliitin.

CGI

Common Gateway Interface. Käytetään rajapintaohjelmien suorittamiseen palvelimella webin kautta.

Client-side

Selaimessa suoritettava toiminto. Esimerkiksi kieli videoon, joka lähetetään dokumentin mukana selaimelle.

Database

Tietokanta. Tietoa tallentava järjestelmä, jonka avulla se on helppoa ja nopeaa myös löytää.

Demulaattori

Ilmaisin, jolla modulaation sisältävä pienempitaajuinen signaali erotetaan suuri taajuisesta signaalista.

Diffuusio

Varjon ja niiden koostaman valon pehmentäjä.

Edit-in

Otoksen alkukohta, joka on määritettävä editoinnissa.

Editori

Muokkausohjelma. Tekstieditorit ovat tyypillisimpiä editoreita.

Elektrodi

Rakenteellinen sähköä johtava osa joka sijaitsee virtapiirissä tai komponentissa.

Filter

Optisia efektejä luova suodatin.

Flame

Joko online palvelun tai sähköpostin kautta lähetetty loukkaava viesti.

Flutter

Ilmiö joka vaikuttaa esimerkiksi ääneen ja saa aikaan värinää.

Genlock

Toiminto jota käytetään kun halutaan saada kaksi tai useampi videolähde tahdistettu keskenään

GIF

Graphics Interchange Format. Tällöin kuvia tallennettaessa käytetään LZW-pakkausta.

Glitch

Häiriö, joka näkyy kahden otoksen vaihtumiskohdassa.

Hakkeri

Henkilö, joka harrastaa intohimoisesti tietokoneasioita.

Hertsi (Hz)

Termi, jolla ilmaistaan taajuuksia sekunnissa.

Host

Palvelin, joka tarjoaa jotain palveluita.

IMAP

Internet Message Access Protocol. Palvelimelta viestejä lukeva sähköpostiohjelma.

Indeksi

Hakemisto joka kertoo, mistä jokin tiedosto on helposti löydettävissä.

Intranet

Tietojärjestelmä, joka toimii yrityksen sisällä.

Java

Tulkattava, olipohjainen ohjelmointikieli.

Jumpperi

Esimerkiksi tietokoneen emolevyä säätävä pieni irrotettava kytkin.

Juottaminen

Käyttäen liitoksessa metallia tai metalliseasto, liitetään metalleja toisiinsa.

Kandela

mittayksikkö valonlähteen kirkkaudelle.

Katodi

Elektrodi, joka on sähkökemiallinen, jossa tapahtuu pelkistyminen.

Kellotus

Kellottajuuden pienentämistä tai kasvattamista laitteessa.

Liitetiedosto

Erillinen tiedosto, jonka voi lähettää esim. sähköpostin mukana.

Linux

Lähinnä servereissä käytetty ilmainen avoin lähdekoodinen käyttöjärjestelmä.

Lumen

Kandelasta johdettu, valonlähteen lähettämän valon mittayksikkö.

Macro

Lähikuva, joka on voimakkaasti suurennettu.

MAN

(Metropolitan Area Network) yhden tai useampia LAN-verkkoja sisältäviä MAN-verkko.

Mikropiiri

Puolijohdekomponentti, johon on integroitu aktiivisia ja usein myös passiivisia elektronisia komponentteja.

Naaras

Liitin jonka sisää työnnetään urosliittimen piikit.

Netiketti

Kokoelma ohjeita ja sääntöjä internetin käyttöä varten.

Newbie

Internetin aloitteleva käyttäjä.

Objektiivi

Linssin monimutkainen yhdistelmä, joka sijaitsee kameran päässä.

Offline

Käyttäjä ei ole yhteydessä verkkoon.

Osoitin

Tietojen sijainti, joka on teitoihin upotettu osoite.

Paketti

Datan pilkottuja osia, joita liikkuu verkossa.

Palomuuri

Estää luvattomien käyttäjien pääsyn verkkoon tai palvelimeen.

Panorointi

Luodaan panoraamainen otos, jossa kamera käännetään horisontaalisesti.

RAM-muisti

Random Access Memory tarkoittaa nopeaa muistia, joka laitteen sammuessa tyhjenee.

Reaction shot

Reaktio, joka lisätään otoksessa olevaan kohtaukseen.

Resoluutio

Yksityiskohtien määrä digitaalisessa kuvatiedostossa.

Sähköjohde

Materiaali, jossa elektronit pääsevät kulkemaan helposti.

Sähköpostilista

Sähköpostiosoteista koostuva lista.

Sateenvarjo

Hallitsee salaman tuottamaa valoa.

Takavalo

Takaapäin kohteen valaiseva valonlähde.

Täytevalo

Vallitsevaan valoon osittain yhdistyvä salamavalo.

Tietoturvallisuus

Resurssien luvattoman käytön estävä valvontajärjestelmä.

Upload

Kohdekoneelle siirrettävä data.

USB

Monissa eri laitteissa käytetty Standarsoitu liitin.

Uutislukija

Ohjelma, jonka avulla käyttäjä voi lukea ja lähettää palvelimella olevia viestejä.

Vahvistus

Jos/kun 1 voltin valo signaali vahvistetaan 3 voltin versioksi, siitä tulee 3 kertainen.

Valokuitu

Valoa johtava ohut kuitu, joka on valmistettu lasista tai muovista.

Värilämpötila

Numerotietona oleva informaatio, joka kertoo kohdetta valaisevan valonlähteen värin.

WW3

Yhteisö joka ylläpitää WWW-standarteja.

Weblog

Esimerkiksi käyttäjän kotisivuilla oleva nettipäiväkirja.

Webmaster

Henkilö joka on vastuussa Web-sivuston pävityksestä.

XML

Rakenteellisia merkkauskieliä määrittelevä metakieli.

Ylivalotus

Kun valoa tulee liikaa tiettyihin kohtiin, niitä on vaikea enää erottaa.

Zoom

Kuvan kohdetta muutetaan niin, että kuva tulee joko lähemmäksi tai kauemmaksi.

Lähteet:

SERIPAINO

Tehtävänä oli painaa seripainolla kuvio tai teksti joko t-paitaan tai kangaskassiin. Tämä oli normaalia painoprosessia pidempi, koska kaikki piti tehdä itse.

Suunnittelin itselleni monta erilaista versioita, jonka olisin voinut painaa kangaskassiin tai paitaan. Lopulta päädyin tekemään kaksi lihaksikasta leipää. Olen erittäin tyytyväinen tähän suunnitelmaan, koska se jotain mitä ei nää joka päivä.

Tämän jälkeen piirsin ne Illustratoriin ja tulostin vedoksen. Kuvan piti olla täysin musta valkoinen, jotta se voitaisiin heijastaa kehykselle. Kun pidin lopputuloksesta, pystyin suoraan siirtymään seripainon puolelle.

Seuraavaksi kuvasta piti tulostaa versio kalvolle. Tämän jälkeen oli seripainon aika. Huone jossa työskenneltiin oli hiukan pieni ja piti olla varovainen ettei osuisi mihinkään, koska väritahrat eivät lähtisi vaatteista. Huoneessa sentään oli essuja ja suojahanskoja, jotka sai halutessaan laittaa päälle.

Työnteko aloitettiin levittämällä kehykseen pingotettuun seulakankaaseen valoherkkä emulsio. Ylimääräinen aine kerättiin pois, jonka jälkeen kehys laitettiin kuivumaan.

Tämän jälkeen kehys peitettiin filmillä, joka päästää valoa läpi vain halutuista kohdista. Tällöin mustat alueet pinttyivät kankaaseen ja kalvolle saatin tehtyä valokopio.

Sitten kangas piti enää huuhdella, jotta ne alueet, johon ei tulisi kuvaa lähtisivät. Sitten kangas kannatti vielä kuivattaa, jotta painokappaleeseen ei tulisi ylimääräisiä tahroja.

Kun seulakangas oli kuiva, voitiin alkaa painohommiin.

Ensin painettiin koekappaleeseen, jotta olisi varmaa, että kuva on täysin painunut. Kun oli varmaa, että painaminen toimisi, painettava tekstiili asetettiin alustan päälle, laitettiin sen sisään pahvin tai kartongin pala, katsottiin oikea korkeus painettavalle kuvalle ja kehys laskettiin alas.

Sen jälkeen otettiin purkki paksua maalia, joka levitettiin riviksi kehyksen alareunaan, kuitenkin emulsion peittävälle alueelle. Sitten se levitettiin painolastaa käyttäen seulakankaan läpi tekstiilille.

Kun kehys nostettiin kuva oli painunut tekstiilille. Enää tarvitsi antaa valmiin työn kulkea pari kertaa lämmityksen kautta, jotta kuva pysyisi kankaassa kiinni ja työ kuivuisi.

Samalla piti siivota oma työ piste. Alustat piti putsata, tavarat laittaa paikoilleen ja kehys pestä painepesurilla, että sitä voisi käyttää seuraaviin töihin.

TYÖTURVALLISUUS

On olemassa monia asioita mitä pitää ottaa huomioon, kun saapuu painosaliin. Se on täynnä suuria leikkureita, erilaisia painokoneita ja jopa suuria roskakoreja, joihin saattaa kaatua. Kannattaa myös pitää huoli omasta turvallisuudesta koneita käyttäessä. Koneesta riippuen se saattaa sisältää paljon mustetta, rattaita tai polttavia osia. Tällöin pidetään huoli, ettei mikään raaja, vaate tai hius jää koneen väliin.

Arkkileikkuria käyttäessä pitää huomioida muutamia asioita. Päälle pistäessä väännetään vipua sekä painetaan painiketta. Sitten voi asettaa leikattavat arkit leikkuriin ja säätää leikkauskohdan. Leikkurin edessä on poljin, josta painaessa laskeutuu valtava metallinen paino leikattavien arkkien päälle. Leikkurissa oleva laaseritunnistus, joka estää leikkurin toiminnon, jos/kun jotain on leikkuupöydällä. Kun kaikki on tarkistettu ja leikattavat osat ovat tasaisesti leikkurin kohdalla, voi painaa kahta, leikkurin edessä olevaa nappia poljin pohjassa, jolloin arkit leikkaantuvat.

PAINOMENETELMÄT

Media-alan painomenetelmiä on kuusi:

 • Offset
 • Seripaino
 • Fleksopaino
 • Syväpaino
 • Kohopaino
 • Digipaino

Offset

Offset on painomenetelmä, joka on nykyisin yleisin käytetty. Painava- ja ei painava pinta ovat samalla tasolla offsetpainotekniikassa. Tällöin puhutaan yleisesti myös laakapainomenetelmästä. Offsetin menetelmä perustuu rasvan ja veden hylkimiseen. Offsetin painolevyllä väriä vastaanottavat kohdat hylkivät vettä kun taas väriä luovuttamattomat kohdat ottavat sen vastaan. Rasvainen painoväri tarttuu ainoastaan väriä vastaanottaviin kohtiin. Ensin kuva menee käänteisenä kumisylinterin pinnalle ja vasta siitä oikein päin paperille.

Seripaino

Seripaino toiselta nimeltään silkkipaino on painomenetelmä, jossa väri painetaan painopinnalle kehykseen pingotetun seulakankaan läpi. Se on monipuolisempi painomenetelmä verrattuna moniin muihin, koska siinä painopinnan ei tarvitse olla puristuksissa tai tasainen. Sen avulla painaminen mahdollistuu monelle erilaiselle pohjalle, kuten paperille, tekstiileille tai puulle.

Fleksopaino

Fleksopaino on kohopaino. Yleisimmin pakkausteollisuudessa se on erittäin huomattava painomenetelmä. Painatuksen edut korostuvat etenkin pienissä sarjoissa. Muihin pakkausmenetelmiin verrattuna flekso on saavuttanut kilpailukykyisen laatutason nykyaikaisissa pakkauspainatuksissa.

Syväpaino

Syväpainomenetelmässä painopinnan painava osa on painamatonta pintaa alempana, jolloin painoväri siirtyy painopinnan syvennyksistä painettavaan materiaaliin.

Niin kuin offsetpainossa, myös syväpainossa ei käytetä sylinterin ympärille kiinnitettäviä painolevyjä, vaan niihin uurretaan kaiverrustimantilla painettava sisältö joka kerta uudelleen. Yleisesti tämän jälkeen vielä kromataan sylinteri painokestävyyden vuoksi.

Kohopaino

Kaikista painomenetelmistä perinteisin on kohopaino. Tässä tekniikassa väriä luovuttava pinta on muita osia korkeammalla. Ensin kohollaan oleviin painopintoihin telataan haluttua painoväriä, jonka jälkeen se puristetaan niistä suoraan paperille.

Digipaino

Nimensä mukaan digipaino tarkoittaa menetelmää, jossa painaminen tapahtuu suoraan, jonkin digitaalisen lähteen kautta. Tapaa hyödynnetään erityisesti pienempien sarjojen painamiseen tai silloin kun painotuotteeseen tarvitaan personointi.

Painomäärät voivat muuttua yhdestä painotuotteesta massapainantoon, jolloin hinta muuttuu huomattavan paljon. Yhden kappaleen hinta voi olla huomattavasti korkeampi kuin massapainettujen.

Lähteet:

ELOKUVA: GRAPHIC MEANS

Tämä elokuva/dokumentti kesti noin puolitoista tuntia ja kertoi siitä, miten painotuotanto ja tulostaminen toimivat, ennen kuin tulostimet ja tietokoneet olivat olemassa.

Lehtien tekeminen ennen vanhaan oli erityisen vaikeaa. Se oli monimutkainen prosessi, missä mikään ei voinut mennä pieleen.

Silloin lehden tekeminen ei ollut vain tekstin kirjoittamista paperille. Se oli koodia, jonka avulla lähetettiin suunnitelma kirjoitettavalle uutiselle. Sitten koodi muokattiin tekstiksi, joka painettiin paperille.

Uutislehden sivusta lähetettiin kappale sen suunnittelijalle, joka arvio, mitä muutettavaa sivussa vielä olisi.

Ennen vanhaan töiden teossa kesti kauan. Yhden uutissivun tekemiseen saattoi mennä monta tuntia.

Jos alkuperäinen suunnittelija ei pitänyt lopputuloksesta, sivu täytyi luoda kokonaan uudelleen.

Jos taas tuli yksittäisiä kirjoitusvirheitä, silloin työhön erikoistuneet työntekijät leikkaisivat ylimääräisen kirjaimen pois ja tiivistivät tekstiä/lisäsivät tarvittavan kirjaimen.

Ennen tilaukset ja niiden tekeminen olivat vaikeampaa sekä hitaanpaa tehdä kuin nykyään.

Jos tilauksessa oli värejä, se tehtiin kerran, eikä uusintoihin ollut varaa. Ylipäätään tilaus oli vaikeampaa ja kalliimpaa.

Nykyään niiden teko on helpompaa, mutta siihen menee silti paljon aikaa. Asiakkaat usein uskovat, että työt ovat valmiit hetkessä ja haluavat muokata niitä vielä sen jälkeenkin, koska se on nykyään paljon helpompaa.

Lähteet:

TODELLA HASSU LOGO

Tehtävänä oli muokata jostakin logosta hassumpi tai ylipäätään erilaisempi versio kuin alkuperäisestä. Tarkoituksena oli myös oppia käyttämään kynä työkalua paremmin sekä hallita Illustrator:in käyttöä.

Valitsin logokseni yhden käytetyimpäni sovelluksen Pinterestin logon. Olin saanut logoidean Pinterestin käytön perusteella. Sovellusta käytetään yleisesti kuvien julkaisuun. Moni hakee inspiraatiota sekä ideoita omia puuhiaan varten ja kerää kuvia kansioon, josta niitä voi myöhemmin katsella.

Kaikki kuvat eivät kuitenkaan ole Pinterestiin kelpoisia, josta sain idean lauseeseen ‘bin the rest’ eli loput roskiin.

Tämän jälkeen piti vain löytää logossa olevan tekstin kaltainen fontti. Sitten kirjoitin ja piirsin logon kynätyökalua käyttäen. Lopulta tulostin valmiin työn ja vein sen muiden töiden joukkoon.

MUSEOVIERAILUT

VAPRIIKKI

Tänään olimme käymässä Vapriikin museoissa. Pääsimme näkemään muun muassa apina-, peli- ja Suomen eläimet museon. Paikasta löytyi myös esimerkiksi kivi-, jääkiekko-, posti- ja esimerkiksi teknologian kehitysmuseo. Jokainen museo oli koottu mielenkiintoa herättävällä tavalla. Asiat esitettiin ilman ylimääräistä selittelyä kuitenkin niin, että nuoremmatkin lapset saavat halutessaan käsityksen.

Apinamuseo

Apinamuseossa saimme nähdä eri apinalajeja, lukea niiden elämästä ja kehityksestä. Museo oli täynnä erilaisia apinoita, visoja ja paikan keskeltä löytyi kiipeilyteline. Tunnelmaa oli korostettu erilaisilla muovikasveilla ja tummanvihreällä teemalla.

Pelimuseo

Pelimuseosta löytyi erilaisia pelejä, konsoleita ja tekijöitä, jotka olivat itse suunnitelleet, luoneet ja julkaisseet pelejä. Sieltä saattoi löytää kasapäin. erilaisia tyylejä, värejä ja kokonaisuuksia. Pelejä pääsi myös halutessaan kokeilemaan. Kuitenkin mielestäni paras asia koko museossa oli suuri, koko seinän kattava konsolikokoelma.

Suomen eläimet museo

Suomen eläimet museo oli täynnä eläimiä, nisäkkäistä lintuihin ja matelijoista kaloihin. Eläinten lisäksi siellä oli kasveja, haju-, ja tuntotestejä sekä lasten mentäviä tunneleita. Museo kattoi laajan määrän erilaisia eläimiä ja niiden esittely oli erityisen mielenkiintoinen. yksittäisiä eläimiä oli esillä omilla rajatuilla alueilla, mutta lasitetut huoneet kattoivat sisäänsä enemmän kuin yhden. Niiden etsimisestä oli ajanvietettä pitkäksi aikaa.

WERSTAS

Työväenmuseo Werstas sijaitsi Finlaysonin alueella. Sen sisältä löytää monenlaista mielenkiintoista tietoa Tampereesta. Esimerkiksi ajoista kun tehtaat yleistyivät Tampereella.

Opimme sen, että Finlaysonin tehdas oli yksi Tampereen suurimmista. Kyseinen tehdas valmisti puuvillaa. Sen sisältä löytyi parhaimpina päivinä monia satoja koneita ja työntekijöitä. Suuria rataskoneita oli ahdettu suuriin saleihin niin tiiviisti, että siellä saattoi hädin tuskin kävellä. Joten työpaikalla kannatti olla erityisen varovainen.

Päinvastoin yleisiä odotuksia, tehtaissa työskenteli pääasiassa naisia. Miehiä oli lähinnä korjaamassa tehtaan laitteita tai yleisiä tiloja. Naiset olivat tuohon aikaan enemmän kokeneempia puuvillan käsittelyyn kuten kankaiden ja vaatteiden valmistukseen. Usein myös lapsia oli töissä tehtaissa, kun molemmat vanhemmistakin olivat. Tuolloin oli helpompaa ottaa lapset mukaan töihin kuin etsiä lapsenvahti.

Vertasimme vierailun aikana sitä, kuinka paljon perheiden ja ylipäätään ihmisten elämä on muuttunut vuosien aikana. Ennen ihmisten palkasta puolet menivät elintarvikkeisiin, kun taas nykyään niihin menee vain noin 15%. Nykyään rahaa menee huomattavasti enemmän liikkumiseen ja vaatteisiin. Kun kulutusta verrataan, huomataan, että nykyään rahaa menee tasaisesti kaikkeen.

Vierailun lopuksi pääsimme vielä askartelemaan, omat unelma julisteet. Tehtävänä oli leikata lehdistä, itseään kiinnostavia kuvia, jotka liittyivät johonkin unelmaan esimerkiksi unelmatyöhön, -kotiin tai -elämäntapaan ja liimata ne A3-paperille.

ENSIMMÄINEN VIHKO

WIRELANKAVIHKO

Tehtävänämme oli tehdä A5-vihko. Ensin piti suunnitella, luoda, tulostaa ja sitten vielä koota vihko.

Aloitin vihkon tekemällä suunnitelman, jonka jälkeen piirsin sen Adobe Illustrator:iin. käytin lähinnä kuvio- ja pensselityökalua. Halusin vihkoni olevan teemaltaan tumma, mutta samaan aikaan halusin kasvien herättävän huomiota, joten tein ne kirkkaamiksi. Inspiraatiota sain Pinterestistä, mutta lisäsin viimeisteltyyn työhön omia yksityiskohtia.

Tämän jälkeen tulostin työstä vedoksen ja kun kaikki näytti haluavaltani, tulostin kuvan 280 grammaiselle paperille, leikkasin kannet irti ja siirryin painosaliin, jossa reijitin ja liitin kannet yhteen. Väliin tuli tietysti myös paperia, jotka piti reijittää.

valmis vihko

KAMPAVIHKO

Kampavihko toimi samalla tekniikalla, kuin wirelankavihko. Tämän takia käytin samaa suunnitelmaa tässä vihossa.

Ainoa eroavaisuus vihoissa on niiden niin sanottu selkä, eli se millä vihon kannet ja paperit pysyvät kiinni.

Kampavihko nimitys tulee siitä, kun vihko pistetään kasaan sen selkä avataan koneella niin, että se näyttää kammalta, sen jälkeen kannet ja paperit asetetaan kamman päihin ja selkä käännetään kiinni.

valmis vihko

KIERRELIIMAVIHKO

Tämä vihko oli erilainen verrattuna kahteen aiempaan. Sen kannet tehtiin yhtenäisiksi, ne liimattiin papereihin kiinni ja koko vihko tehtiin kauttaaltaan yhtenäiseksi

Ensin suunnittelin vihon kannet. Tein niistä tumman vihreät ja etukanteen kirjoitin omien hahmojeni sukunimen.

Sen jälkeen tulostin ja painoin kansiin kirjan selän taittokohdat. Kirjan selkä on 5 millimetriä leveä, joten paperia tuli myös kerätä tasan 5 millimetriä.

Tämän jälkeen kasasin vihon yhteen viereisen koneen avulla. Asetin kannet niille merkittyyn kohtaan ja laitoin paperipinkan niiden omaan koloon. Sitten piti vain painaa ‘start’ nappia ja kone laittoi vihon kasaan.

leikkaamaton vihko

Tämän jälkeen vihon sai otettua koneesta, jonka jälkeen piti enää leikata ylimääräiset kannen reunat ja sitten vihko oli valmis.

valmis vihko