CC LISENSSIT JA ILMAISET KUVAPANKIT

LISENSSIT

Creative Commons lisensseillä tekijä voi itse jakaa osan tekijänoikeuksistaan ja antaa ne vapaudet mitä haluaa, teoksen käyttäjälle, katsojalle tai kokijalle. Lisenssejä voi myös yhdistellä.

NIMEÄ (BY, ByAttribution)

Muut ihmiset saavat käyttää tekijän alkuperäistä ja muokattua versiota teoksesta, kunhan he mainitsevat tekijän nimen.

EIKAUPALLINEN (NC NonCommercial)

Tekijä antaa muiden kopioida, jakaa, levittää ja esittää teosta sekä sen pohjalta muokattuja versioita, mutta vain epäkaupallisissa tarkoituksissa.

EIMUUTOKSIA (ND NoDerivatives)

Tekijä antaa muille luvan kopioida, levittää, välittää ja esittää hänen teostaan, mutta ei siitä tehtyjä muokattuja versioita.

JAASAMOIN (SA ShareAlike)

Tekijä antaa muiden kopioida, jakaa ja julkaista muokattuja versioita teoksestaan, mutta vain samalla lisenssillä.

ILMAISET KUVAPANKIT

PEXELS

Valokuvaajan tai Pexelsin mainitseminen ei ole pakollista, mutta niin suositellaan tekemään. Kuvia saa muokata omalla luovalla tavallaan.

PIXABAY

Tekijän tai Pixabayn mainitseminen ei ole pakollista mutta Pixabayn yhteisössä aina arvostetaan jos niin tehdään. Muokkaaminen on sallittua.

WIKIPEDIA COMMONS

Kuvan voi kopioida, levittää, muokata tai esittää, jopa kaupallisiin tarkoituksiin. Ja kaiken voi tehdä ilman tekijän lupaa.

LÄHTEET:

Advertisement

TEKIJÄN OIKEUDET

Tänään opimme tekijänoikeuksista, niihin liittyvistä rajoista ja säännöistä kuin myös poikkeuksista.

MITÄ TARKOITTAA?

Tekijänoikeudet toimivat suojana henkilön teokselle. Niiden avulla hän myös päättää täysin teoksensa käytöstä. Ne toimivat samalla sääntöinä muille ihmisille, jotka haluavat käyttää teosta omiin tarkoituksiin. Oikeudet kertovat kaiken sen mitä teokselle saa ja ei saa tehdä. Niitä ei saa rikkoa, sillä teoksen tekijällä on kaikki oikeus ja luottamus niiden noudattamiseen.

YLEISTÄ

Tekijänoikeudet jaetaan kahteen eri kategoriaan taloudellisiin ja moraalisiin oikeuksiin.

Taloudelliset oikeudet antavat teoksen tekijälle mahdollisuuden ansaita rahaa, jos/kun hänen teostaan esitetään julkisesti. Myös oikeus valmistaa esimerkiksi valokopioida teoksia on mahdollista saada.

Moraaliset oikeudet taas takaavat tekijälle suojan, että hänen työtään tai häntä itseään ei loukata. Teosta ei silloin myös esitetä loukkaavassa muodossa. Jos teosta käytetään, moraalisten oikeuksien mukaan siinä pitää myös näkyä tekijän nimi.

YOUTUBE

YouTube tekijänoikeuksia tutkiessa voi törmätä termiin “kohtuullinen käyttö”. Se tarkoittaa lupaa, käyttää tietynlaisia teoksia tiettyihin tarkoituksiin ilman tekijänoikeuden omistajan lupaa. Sitä ei kuitenkaan voi taata, että kohtuullisen käytön periaatteita aina sovellettaisiin. Se on erittäin tapauskohtaista kattaako kohtuullinen käyttö sitä kun käytät toisen ihmisen tekijänoikeudelle suojattua sisältöä.

MEEMIT

Meemit ja parodia ovat niin sanotusti harmaalla alueella. Oli kuvassa sitten kuka tai mikä hyvänsä kannattasi aina pyytää kuvaajan lupa, vaikka kyseessä olisi tuttu ihminen. Pitää myös muistaa moraaliset oikeudet. Silloin kuvaa ei saa käyttää tekijän arvoa loukkaavalla tavalla ja tekijän nimi pitää mainita. Kuvan kohteella pätee myös tietyt oikeudet, jolloin ei saa loukata kenenkään ihmisen kunniaa tai yksityisyyden suojaa.

MUSIIKKI

Jos kyseessä on julkinen tilaisuus tai julkinen käyttö netissä, toisen tekijän musiikkiin pitää pyytää lupa ja noudattaa ehtoja sekä korvauksia mitä luvan mukana tulee, jotka sovitaan useimmiten kustantajan tai musiikin tekijöiden kanssa. Jokainen oikeus pitää huomioida kun käyttää toisen tekijän musiikkia. Yleensä helpointa on hommata lupa.

LÄHTEET

GRAAFISEN LOGON TUTKIMUS

Tänään meidän oli tarkoitus tutustua logoon ja sen graafiseen ohjeistukseen. Valitsin logokseni Instagramin.

Voit käyttää Instagramin logoa monessa eri asiassa kuten:

  • elokuvissa
  • TV-ohjelmissa
  • podcasteissa
  • sarjoissa

Logoa saa käyttää Facebookin yhteydessä. Instagram myös sallii logon käytön markkinoinnin esimerkkinä, kunhan se ei ole suuressa kuvassa tai saa huonoa mainontaa. Instagram voidaan myös mainita TV-ohjelmissa, elokuvissa tai muissa sen kaltaisissa.

Instagramin logon “I” pitää pysyä samanlaisena ja kokoisena kuten myös sen jälkeen tulevat kirjaimet. Termejä “insta” tai “gram” ei saa käyttää oman firman nimen yhteydessä. Logoa ei saa kopioida tai muunnella omiin tarkoituksiin.

Kuitenkin Instagram logon käyttöön vaaditaan aina pyyntö. Se pitää tehdä englannin kielellä ja pyynnössä pitää mainita mihin Instagramia käytetään.

MINÄ OPPIJANA

Ensimmäisenä virallisena tehtävänä, piti tehdä testi, jonka avulla saisin tietää, mikä on minulle helpoin tapa oppia. Sen jälkeen oli tarkoitus kirjoittaa lyhyt analyysi, testin antamista tiedoista.

Testin mukaan opin parhaiten tekemällä asioita, kuten tehtäviä tai kirjoittamalla muistiinpanoja. Mieleeni painuu asioita parhaiten silloin, kun pystyn itse vaikuttamaan sen kirjoitusmuotoon. Pystyn muokkaamaan tekstiä ja tekemään siitä itselleni helposti ymmärrettävän ja muistettavan.

Havainnoin myös hyvin ympäristöäni ja painan mieleeni asioita mitä kaikkialla tapahtuu. Keskityn asioiden yksityiskohtiin ja tutkin pienen pieniäkin asioita.

Kuuntelussa en ole paras. Tuppaan olemaan hajamielinen enkä aina keskity siihen, mitä muut ihmiset kertovat minulle.

Opin itselleni parhaan tavan sisäistää ja oppia eri asioita sekä millainen itse olen opiskelijana.