KUVAKERRONTA

Kuvaa ottaessa, voi kuvaaja hyödyntää kahdeksaa eri kuvakokoa ja kolmea eri kuvakulmaa. Meidän tehtävänämme oli kuvata lyhyitä videoita eri kuvakokoja ja -kulmia käyttäen. Tämän jälkeen videot koottiin yhdeksi lyhyeksi koosteeksi, joka näytettiin luokalle.

Kuvakokoja kauimmaista lähimpään:

 • yleiskuva
 • suuri kokokuva
 • kokokuva
 • suuri puolikuva
 • puolikuva
 • puolilähikuva
 • lähikuva
 • erikoislähikuva

Kuvakulmat:

 • sammakko (alakulma)
 • ihminen
 • lintu (yläkulma)

Aloitimme työmme suunnittelemalla kaiken storyboard:lle, joka toimi niin sanottuna käsikirjoituksena.

Kokosimme yhteen ideoita, joiden pojalta toteutimme videon.

Videon ideaksi oli annettu esimerkiksi media-alan esittely, mutta meidän ryhmämme päätti tehdä pilalle menneen version mainitusta ideasta. Käytimme yleiskuvaa ja kokokuvaa kahdessa ensimmäisessä kohtauksessa. Ideana oli että ensin kuvaaja on liian kaukana toisessa taas kutsumaton henkilö tulee kuvaan. Seuraavaksi kuvakoko oli suuri puolikuva ja sen jälkeen suuri kokokuva. Ensin henkilö toteaa, että heidän täytyy aloittaa alusta. Seuraavaksi kuvaaja on taas liian kaukana.Sitten kuvakoot olivat puolilähikuva ja puolikuva. Ensimmäisessä kuvattava määrää, itsensä kuvaajaksi. Toisessa uusi kuvattava on hiukan tietämätön. Kaksi viimeistä kuvakokoa olivat lähikuva ja erikoislähikuva. Näissä alkuperäinen kuvaaja valittaa ja sitten toinen ehdottaa luovuttamista.

Käytimme kuvattaessamme eri kuvakulmia, mutta itse päädyin lopputuloksessa edeltäviin kohtauksiin. Kohtauksien kuvaaminen ja videon editointi oli minulle täysin uutta, mutta mielenkiintoista oppia.

Advertisement

ENSIMMÄINEN ASIAKASTYÖ: JULISTE

Ensimmäisen asiakastyön aiheena oli suunnitella ja tehdä A3-juliste tulevasta Omat rajat -tapahtuma viikosta. Julisteessa piti olla suuri otsikko, viikon tapahtumat, jokin aiheeseen sopiva kuva sekä logot.

työvaiheet olivat:

 • suunnittelu
 • toteutus
 • esittäminen (asiakkaalle)
 • tarpeellinen viimeistely tai muokkaaminen
 • työn tulostus

Asiakkaan kanssa työskentely on mielenkiintoista. Pitää ottaa huomioon monia asioita ja toteuttaa työ asiakkaan haluamalla tavalla. Omia muutoksia ja ideoita saa kokeilla, mutta vain luvan kanssa. Teeman saa päättää itse, jos ei ole annettu erityistä ohjetta. Ja lopputuloksesta tulee löytyä kaikki tärkeä tieto ja ohjeissa mainitut asiat.

Meidän tehtävän annossamme ei sanottu erityisesti mitään teemasta tai väreistä mitä saisi/ei saisi käyttää, joten töistämme tuli melko omalaatuisia ja erilaisia. Niissä kuitenkin tuli olla tietyt tekstit ja aikataulut, sekä logot ja otsikko.

Lähestyin itse aihetta hieman vanhan aikaisella teemalla. Aiheenamme oli omat rajat, joten päätin tehdä ulkomuodosta hieman tumman sävyisen. Tekstit sijoitin lippujen tai vanhojen pyötäkirjojen sisään, jotta ne kuvastaisivat enemmän vanhempaa tekstiä.

Kun työ oli valmis, vedokset otettu ja asiakas hyväksynyt sen, teimme töistämme vielä lisää eri kokoisia versioita. Ideana oli, että tiedostot pysyisivät samanlaisina, mutta olisivat vain eri kokoisia.

Aikaisemmasta julisteesta, piti muokata pysty ja vaaka versio. Näitä kutsuttiin niin sanotuiksi infonäytöiksi.

pysyt versio oli helpompi tehdä, koska se oli tavallaan erittäin saman kaltainen alkuperäiseen verrattuna.

Kun taas vaaka versio oli vaikeampi tehdä, koska kuvat ja tekstit eivät menneet hyvin yhteen.

Sitten julisteeta piti tehdä vielä neliön muotoinen versio. Tätä kutsutaan somekuvaksi.

Tämä oli kaikista kolmesta ehdottomasti vaikein muodostaa. Tekstit ja kuvat eivät tuntuneet menevän hyvin toistensa kanssa, tyhjää tilaa jäi paljon ja logot piti ahtaa pieniksi ja vierekkäin.

Somekuva on nimensä mukaisesti tarkoitettu sosiaalista mediaa varten esimerkiksi jonkin nettiselaimen ilmoitukseksi.

VALOKUVAUS: SOMMITTELU

7.9.2022

Tänään kävimme läpi ja opimme erilaisten kuvien ottamisesta kuten myös sommittelu ohjeista ja kuvakulmista. Opimme käyttämään kamerasta löytyvää kolmijakoa, ottamaan erilaisia kuvia ja muokkaamaan niitä sellaisiksi kuin halusimme.

erilaisia sommittelu ohjeita:

 1. katseen suunta
 2. tyhjän tilan käyttö
 3. kuvan kolmijako
 4. kuvassa toisto/rytmi
 5. kuvassa hyödynnetty kontrastia

Yksi monista sommittelu ohjeista on tyhjän tilan käyttö.

Vasemmalla puolella tilaa on käytetty väärin, koska sitä on liikaa kuvan joka puolella.

oikealla puolella kuva keskittyy täysin kuvan henkilöön eikä tilaa ole käytetty turhaan.

Toinen sommittelu ohje on katseen suunta.

Kun kuvataan henkilöä, joka katsoo tiettyyn suuntaan, pitää katseen jälkeen jäädä tilaa minne katsoa.

Vasemmalla puolella oikea tapa ja oikealla puolella väärä.

Aikaisemmin mainittu kuvan kolmijako, on usein ammattilaiskuvaajien tuotoksissa hyödynnetty. Kun puhelimen tai kameran asetuksista laittaa toiminnon päälle, kuvausruudulle ilmestyy neljä vaalea viivaa. Niiden tarkoitus on muodostaa neljä kiintopistettä, joita voi käyttää kuvien ottamisessa.

Kiintopisteessä sijaitsevan osan on tarkoitus kiinnittää kuvassa eniten huomiota.

Kuva, jossa on toisto tai rytmi on yksi sommitteluohjeista. Kuvassa pitää tuolloin toistua sama kuvio tai muoto. Sen tarkoitus on kiinnittää katsoja huomiota kokonaisuudessaan. Tuolloin katsoja huomaa mahdollisten sävyjen, varjojen ja värien muutokset.

Kuva, jossa on hyödynnetty kontrastia on hiukan monimutkaisempi, verrattuna aikaisempiin sommitteluohjeisiin. Jos nimittäin aikoo tai haluaa hyödyntää kontrastia, pitää ottaa huomioon koko, muoto, sävy, varjo ja valo. Kuvat joissa on hyödynnetty kontrastia ovat yleisiä ja välillä niitä on jopa vaikea tunnistaa. Esimerkiksi kuvassa jossa on toisto, on käytetty kontrastia, seinien muodoista koostuvilla valoilla ja varjoilla.

erilaisia kuvakulmia:

 1. sammakko
 2. ihminen
 3. lintu

Kuvakulmien ideana on kuvata asioita eri korkeuksista, jotta saadaan luotua erilaisia kontrasteja.

Ihminen on niin sanottu perus kuvakulma, jolloin aihetta kuvataan samalta korkeudelta, missä kuvaajan kasvot ovat.

Lintu kuvakulma on tapa, jossa kamera nostetaan mahdollisimman korkealle ja sen jälkeen kohdistetaan kuvattavaa kohti.

Sammakko taas on täysin päin vastainen verrattuna lintuun. Sammakko kuvakulmassa kamera kohdistetaan jalkojen tasolle, jopa ihan lattiaan kiinni. Sitten kameraa kallistetaan, kohti kuvattavaa.

TYPOGRAFIA

Tänään meidän oli tarkoitus tehdä typografinen juliste. Ideana oli valita jokin fontti, etsiä siitä yleistä tietoa (mikä, kuka teki, milloin, missä) jonka jälkeen siitä tehtiin juliste.

Typografia tarkoittaa tekstiin, kirjasintyyppeihin, kirjainten asetteluun ja väritykseen liittyvää suunnittelua sekä sommittelua. Sen päämääränä on helpottaa viestin oikeanlaista ymmärtämistä. Typografia luo halutunlaisen visuaalisen muodon kirjoitetulle kielelle.

On olemassa kahdenlaisia fontteja; antikva ja groteski. Antikva-fontit ovat toiselta nimeltään päätteellisiä fontteja ja groteskit päätteettömiä fontteja. Versaali ja gemena saattavat kuulostaa erikoisilta termeiltä, mutta tosiasiassa ne vain tarkoittavat suur- ja pienaakkosia. Gemena tarkoittaa pieniä kirjaimia ja versaali isoja kirjaimia.

Valitsin fontikseni Mrs. Eaves:in. Listaa katsellessa se pisti heti silmään, muistuttaen niin paljon Timen New Roman:ia.

Hain inspiraatiota Pinterest:stä. Tykästyin heti ylemmän kuvan Q-kirjaimen muotoiluun ja alemman kuvan väreihin. Tarkoitukseni oli yhdistää kaksi kuvaa kokonaisuudeksi ja pidän lopputuloksesta erittäin paljon.

Mrs. Eaves on groteski fontti, jonka Zuzana Licko, kirjoitusvalimo Emigre:n ylläpitäjä, loi vuonna 1996. Se on luotu erityisesti otsikkoja ja kirjojen takakansia varten.

Pidän itse erityisesti fontin Q-kirjaimesta ja numeroiden linjojen suurista vaihteluista.

Lähteet:

VÄRIJULISTE JA VÄRIJÄRJESTELMÄT

Tänään meidän tehtävänämme oli tehdä juliste jostakin väristä. Minä valitsin keltaisen.

Keltainen on Aurinkoon viittaava väri ja Aurinko on monessa vanhassa kulttuurissa viitannut Jumalaan, jonka vuoksi keltainen on ollutkin monessa kulttuurissa Jumaluuden väri. Keltaista on myös käytetty huomioimaan ja viestimään vaaraa aina ampiaisen keltamusta raidoissa, kuin myös liikennemerkeissä.

Värinä keltainen symboloi ilon tunnetta, optimistisuutta, lämpöä ja energisuutta. Kuitenkin siitä tulee myös mieleen taudit ja sairaudet. Esimerkiksi karanteeni ja epidemioiden symboleina, on lipuissa usein käytetty keltaista väriä.

Itselleni keltainen tuo mieleen kesäisen auringon lämmön, ilon ja turvan. Keltainen on värinä muistuttanut aina minua isovanhempien vanhoista asunnoista, joissa tunnelma ja värit olivat aina auringonlaskun kellertäviä.

On olemassa additiivinen ja subtraktiivinen tapa luoda värejä eli värijärjestelmiä.

Additiivista (eli lisäävien) värien sekoittumista hyödynnetään kun työskennellään värillisen valon kanssa. Sen avulla saadaan aikaan vaaleampia värejä. Myös suodattimen avulla, voidaan saada näkymään vaaleampia värejä.

Subtraktiivinen (eli vähentävä) värien sekoittuminen tarkoittaa sitä, että mitä enemmän väriä lisätään, sitä vähemmän on valoa, jolloin luodaan tummia värejä. Sitä pitää hallita, jos esimerkiksi aikoo käyttää väripigmenttejä hiusten värjäämiseen.

Lähteet:

CC LISENSSIT JA ILMAISET KUVAPANKIT

LISENSSIT

Creative Commons lisensseillä tekijä voi itse jakaa osan tekijänoikeuksistaan ja antaa ne vapaudet mitä haluaa, teoksen käyttäjälle, katsojalle tai kokijalle. Lisenssejä voi myös yhdistellä.

NIMEÄ (BY, ByAttribution)

Muut ihmiset saavat käyttää tekijän alkuperäistä ja muokattua versiota teoksesta, kunhan he mainitsevat tekijän nimen.

EIKAUPALLINEN (NC NonCommercial)

Tekijä antaa muiden kopioida, jakaa, levittää ja esittää teosta sekä sen pohjalta muokattuja versioita, mutta vain epäkaupallisissa tarkoituksissa.

EIMUUTOKSIA (ND NoDerivatives)

Tekijä antaa muille luvan kopioida, levittää, välittää ja esittää hänen teostaan, mutta ei siitä tehtyjä muokattuja versioita.

JAASAMOIN (SA ShareAlike)

Tekijä antaa muiden kopioida, jakaa ja julkaista muokattuja versioita teoksestaan, mutta vain samalla lisenssillä.

ILMAISET KUVAPANKIT

PEXELS

Valokuvaajan tai Pexelsin mainitseminen ei ole pakollista, mutta niin suositellaan tekemään. Kuvia saa muokata omalla luovalla tavallaan.

PIXABAY

Tekijän tai Pixabayn mainitseminen ei ole pakollista mutta Pixabayn yhteisössä aina arvostetaan jos niin tehdään. Muokkaaminen on sallittua.

WIKIPEDIA COMMONS

Kuvan voi kopioida, levittää, muokata tai esittää, jopa kaupallisiin tarkoituksiin. Ja kaiken voi tehdä ilman tekijän lupaa.

LÄHTEET:

TEKIJÄN OIKEUDET

Tänään opimme tekijänoikeuksista, niihin liittyvistä rajoista ja säännöistä kuin myös poikkeuksista.

MITÄ TARKOITTAA?

Tekijänoikeudet toimivat suojana henkilön teokselle. Niiden avulla hän myös päättää täysin teoksensa käytöstä. Ne toimivat samalla sääntöinä muille ihmisille, jotka haluavat käyttää teosta omiin tarkoituksiin. Oikeudet kertovat kaiken sen mitä teokselle saa ja ei saa tehdä. Niitä ei saa rikkoa, sillä teoksen tekijällä on kaikki oikeus ja luottamus niiden noudattamiseen.

YLEISTÄ

Tekijänoikeudet jaetaan kahteen eri kategoriaan taloudellisiin ja moraalisiin oikeuksiin.

Taloudelliset oikeudet antavat teoksen tekijälle mahdollisuuden ansaita rahaa, jos/kun hänen teostaan esitetään julkisesti. Myös oikeus valmistaa esimerkiksi valokopioida teoksia on mahdollista saada.

Moraaliset oikeudet taas takaavat tekijälle suojan, että hänen työtään tai häntä itseään ei loukata. Teosta ei silloin myös esitetä loukkaavassa muodossa. Jos teosta käytetään, moraalisten oikeuksien mukaan siinä pitää myös näkyä tekijän nimi.

YOUTUBE

YouTube tekijänoikeuksia tutkiessa voi törmätä termiin “kohtuullinen käyttö”. Se tarkoittaa lupaa, käyttää tietynlaisia teoksia tiettyihin tarkoituksiin ilman tekijänoikeuden omistajan lupaa. Sitä ei kuitenkaan voi taata, että kohtuullisen käytön periaatteita aina sovellettaisiin. Se on erittäin tapauskohtaista kattaako kohtuullinen käyttö sitä kun käytät toisen ihmisen tekijänoikeudelle suojattua sisältöä.

MEEMIT

Meemit ja parodia ovat niin sanotusti harmaalla alueella. Oli kuvassa sitten kuka tai mikä hyvänsä kannattasi aina pyytää kuvaajan lupa, vaikka kyseessä olisi tuttu ihminen. Pitää myös muistaa moraaliset oikeudet. Silloin kuvaa ei saa käyttää tekijän arvoa loukkaavalla tavalla ja tekijän nimi pitää mainita. Kuvan kohteella pätee myös tietyt oikeudet, jolloin ei saa loukata kenenkään ihmisen kunniaa tai yksityisyyden suojaa.

MUSIIKKI

Jos kyseessä on julkinen tilaisuus tai julkinen käyttö netissä, toisen tekijän musiikkiin pitää pyytää lupa ja noudattaa ehtoja sekä korvauksia mitä luvan mukana tulee, jotka sovitaan useimmiten kustantajan tai musiikin tekijöiden kanssa. Jokainen oikeus pitää huomioida kun käyttää toisen tekijän musiikkia. Yleensä helpointa on hommata lupa.

LÄHTEET