TYPOGRAFIA

Tänään meidän oli tarkoitus tehdä typografinen juliste. Ideana oli valita jokin fontti, etsiä siitä yleistä tietoa (mikä, kuka teki, milloin, missä) jonka jälkeen siitä tehtiin juliste.

Typografia tarkoittaa tekstiin, kirjasintyyppeihin, kirjainten asetteluun ja väritykseen liittyvää suunnittelua sekä sommittelua. Sen päämääränä on helpottaa viestin oikeanlaista ymmärtämistä. Typografia luo halutunlaisen visuaalisen muodon kirjoitetulle kielelle.

On olemassa kahdenlaisia fontteja; antikva ja groteski. Antikva-fontit ovat toiselta nimeltään päätteellisiä fontteja ja groteskit päätteettömiä fontteja. Versaali ja gemena saattavat kuulostaa erikoisilta termeiltä, mutta tosiasiassa ne vain tarkoittavat suur- ja pienaakkosia. Gemena tarkoittaa pieniä kirjaimia ja versaali isoja kirjaimia.

Valitsin fontikseni Mrs. Eaves:in. Listaa katsellessa se pisti heti silmään, muistuttaen niin paljon Timen New Roman:ia.

Hain inspiraatiota Pinterest:stä. Tykästyin heti ylemmän kuvan Q-kirjaimen muotoiluun ja alemman kuvan väreihin. Tarkoitukseni oli yhdistää kaksi kuvaa kokonaisuudeksi ja pidän lopputuloksesta erittäin paljon.

Mrs. Eaves on groteski fontti, jonka Zuzana Licko, kirjoitusvalimo Emigre:n ylläpitäjä, loi vuonna 1996. Se on luotu erityisesti otsikkoja ja kirjojen takakansia varten.

Pidän itse erityisesti fontin Q-kirjaimesta ja numeroiden linjojen suurista vaihteluista.

Lähteet:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s